Funderingsherstel

consoleBij verzakkingen van 
woningen is het mogelijk 
deze verzakking te 
stabiliseren of zelfs terug te 
vijzelen. We brengen 
hiervoor buispalen aan naast 
de bestaande fundatiebalk. 
De fundatie wordt 
weggegraven ter plekke 
van de paal waarna er 
een console over de paal 
wordt geschoven.

Dit gebeurt afhankelijk van de op te vijzelen lengte een aantal malen. Op hoeken kan er besloten worden 
een gehele balk aan te brengen. Na het aanbrengen van de console en/of balken worden deze 
gelijkmatig hydraulisch onder druk gezet waarmee het terugvijzelen begint.

Is de bebouwing terug in de oorspronkelijke staat dan worden de consoles aan de palen vastgelast 
en wordt de hydraulische installatie weggenomen. De palen worden nu volgestort met beton. 
Tevens wordt er beton gestort om de paalkop en om de console om deze te beschermen tegen corrosie.

Het grote voordeel van deze methode is dat deze buiten de woning plaatsvindt waardoor de woning 
niet ontruimd hoeft te worden. Men kan met deze methode ook een heel gebouw oplichten waarna 
er een etage onder wordt gebouwd.

fundatieherstel