Kokerpalen tot 800 kN

Op alle plaatsen waar het nodig is gebruik te maken van fundatiepalen 
kunnen wij de methode van buissegmentpalen ofwel kokerpalen toepassen. 
Deze buispalen worden toegepast op plaatsen waar trillingsarm geheid moet worden. 
Buispalen kunnen worden geleverd in de diameters 168, 219, 273, en 323 mm. 
De buizen worden voorzien van een dichte voet met hierin een grindprop. 
Door middel van een valgewicht worden de palen inwendig geheid. Draagkrachten worden bereikt tot circa 800 KN.

Na het heien van de palen worden ze gevuld met beton en voorzien van een kopwapening. 
Hiermee ontstaat een volwaardig draagkrachtige paal.

Deze methode van kokerpalen kan gebruikt worden voor fundaties van

  • Nieuwbouw, aanbouw, en verbouw van woningen
  • Bedrijfsvloeren en machinefundaties
  • Betonpoeren voor o.a. antennemasten, bouwkranen en wegsignaleringen

Door gebruik te maken van een zeer compacte heimachine zijn wij in 
staat om heipalen te plaatsen in beperkte werkruimten, bijvoorbeeld in een gebouw. 
Met name voor fundatie- herstel en verzwaring van bestaande 
gebouwen biedt dit interessante mogelijkheden. Deze heiwerkzaamheden leveren altijd wel wat trillingen op voor de omgeving. Om te bepalen of dit toelaatbaar is, ofwel dat er geen schade ontstaat aan naastliggende gebouwen, kunnen we op deze gebouwen voelers aanbrengen die nauwkeurig de trillingen registreren en doorgeven aan computer die alarmeert bij overbelasting. Aan het einde van het werken kunnen we hiervan een uitdraai maken op papier.

geheid