Technieken

Generaal spreken we van twee paaltypes:

1. Micropalen geboord, trillingsvrij, met grout injectie

(Grout is een mengsel van cement en water.)
Deze techniek wordt vooral gebruikt bij nieuwbouw en daar waar absoluut geen trillingen of aanbrenghinder mag zijn voor geburen of installaties in de directe omgeving.

Trillingsvrij geschroefde micropalen of schroefinjectiepalen zijn palen opgebouwd uit segmenten van 1 meter. Het eerste segment is voorzien van een schroefkop en injectiegaten. Door deze injectiegaten brengt men gelijktijdig met het boren onder druk grout aan. De boorkop vermengt dit grout met de aanwezige grond rond de paal en maakt een mengsel van grond en grout rond de paal.
Dit mengsel draagt er zorg voor dat er geen schachtwrijving is en de paal met een kleine machine tot op grote diepte kan worden geboord.
Is het grout uitgehard dan heeft men een paal met een diameter van 250 mm die grote draagkrachten kan opnemen.
De machinewaarden volgen de sondering en passen de paallengte aan daar waar nodig. Deze methode is schoon, er komt geen grond vrij, er zijn geen ontspanningsputten nodig en de installatie is beperkt.
Er wordt niet geïnjecteerd met water wat de werf schoon en opgeruimd houdt.
Na uitharding van de palen kan een draagkracht worden behaald tot 500 kN.

2. De trillingsarm geklopte kokerpaal

Deze gebruikt men veel in renovatiewerken waar geen zetting mag zijn bij belasting van de paal, omdat men aansluit op een bestaand stuk bouw.
Bij fundatieherstel gebruikt men ook dit paaltype.
Heeft men geen omgevingshinder zoals op industriële gronden of open ruimte dan is dit tevens de een financieel interessante oplossing.

Dit is een methode waarbij stalen buispalen ofwel kokerpalen met een diameter van 168-219-273 of 323 mm in de grond worden geklopt.
Het valgewicht wordt geleid door de buis en klopt altijd op in de gesloten voet van de paal. Dit zorgt ervoor dat palen als het ware in de grond getrokken worden en de trillingen van het heien op de buis worden weggenomen.
Deze methode wordt omschreven als trillingsarm.
Deze funderingspalen kunnen draagkrachten behalen tot 800 kN afhankelijk van de sondering. Palen worden opgebouwd uit elementen afhankelijk van de beschikbare werkhoogte op de werf. De werkhoogte start bij segmenten van 2 meter, hetgeen een werkhoogte vereist van minimaal 2,35 meter. Segmenten lopen door tot circa 6 meter hetgeen een werkhoogte vereist van 6,5 meter.
Door middel van elektrisch lassen worden de getrompte delen aan elkaar verbonden. De machinewaarden geven de draagkracht van de paal waarmee we de sondering kunnen volgen en bij eventuele afwijkingen in de sondering de paallengte direct kunnen aanpassen.
De machine weegt slecht 2,5 ton en kan meestal zonder werfvoorbereidingen op elk terrein werken, onze autokraan kan hem zelf in en kelder of afgraving plaatsen.
Geklopte palen zijn zettingsvrij en hierdoor ideaal voor renovatiewerken waar reeds bestaande funderingen aanwezig zijn.

Herstellen fundering

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot herstel van een verz(w)akte fundering door het plaatsen van consoles.
Bij funderingsherstel gaan starten we met het vrijmaken van de paallocaties en kijken we of er geen leidingen en kabels aanwezig zijn en hoe de fundering is opgebouwd.
We vangen hierna aan met het kloppen van de kokerpalen zo dicht mogelijk tegen de bestaande fundering. Na het zetten van de palen starten we met het vrij graven van eerste paal tot onder de fundering.
We plaatsen een console om de paal en draaien deze onder de bestaande fundering.
Afhankelijk van de opbouw van de fundering plaatsen we bij gemetselde funderingen nog een extra verdeelbalk.
De console wordt onder voorspanning gezet van circa 20 ton waarbij we direct een tegen spanning in de bestaande fundering creëren.
Zo werken we alle geplaatste palen af waarbij aan het einde van deze werken de fundering geheel draagt op de nieuwe palen.
We gaan nu een bekisting plaatsen om de consoles te omgieten met beton en eventueel aan elkaar te verbinden.
De staal constructie is hiermee tevens beschermd tegen corrosie.
Einde van de werken vullen we de constructie aan met de vrijgekomen grond.

Meer info?

Klik hieronder door op een van de categorieën voor meer informatie: