Draagkrachtberekeningen

Om een correcte berekening te maken van het draagvermogen van de palen hebben we een sondering ter plaatse nodig.
Mocht er geen sondering voorhanden zijn die ter plekke is gemaakt dan kunnen wij meestal een goede inschatting maken door een dichtbij gelegen sondering te gebruiken welke opgeslagen zijn in Data Bank Vlaanderen.
Dit is meestal een 20 tons sondering die reikt tot minimaal 5 meter onder het berekende aanzetniveau van de palen.
De berekening wordt gemaakt volgens rekenmethode De Beer, volgens de Belgische Euro 7 norm waarbij we rekening houden met het te gebruiken paaltype, de paal diameter, omgevingsfactoren van de palen, de bodemopbouw en het draagvermogen van de palen.
Uit de berekening volgt een draagvermogen grafiek met een ingetekende paal en het aanzetpeil.

grafieken draagkracht berekening

U krijgt een uitgebreide rapportage waarin niet alleen de paalberekening is opgenomen maar ook zaken als projectbeschrijving, technische fiche paaltype, technische fiche paalmachine, risico inventarisatie en Algemeen Veiligheidsplan.

Na afronding van de werkzaamheden (aanbreng van de palen) krijgt u een overzicht waarin elke paal vermeld staat met lengte, boordruk, groutverbruik en werkelijke draagkracht.